กลุ่มมิตรผล นำทัพ ‘มิตรอาสา’ กว่า 600 ชีวิต ร่วมกิจกรรม ‘มิตรอาสาฟื้นฟูป่าภูหลง’

กลุ่มมิตรผล นำทัพ ‘มิตรอาสา’ กว่า 600 ชีวิต ร่วมกิจกรรม ‘มิตรอาสาฟื้นฟูป่าภูหลง’ ร่วมใจ ‘ปลูกต้นกล้าทดแทนป่าไฟไหม้’ ต้นน้ำภูแลนคา 

กลุ่มมิตรผล ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิตควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภายใต้แนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ซึ่งยึดถือและยึดมั่นปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตลอด 60 ปี  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งล่าสุด ณ บริเวณ พื้นที่ป่าภูหลง บนเทือกเขาภูแลนคา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักกว่า 3,000 ไร่ โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ของนายพรานนอกพื้นที่
 zzzz198
กลุ่มมิตรผล โดยกลุ่มงานอ้อย ผู้นำด้านเกษตรสมัยใหม่และการบริหารจัดการไร่อ้อยยั่งยืน จึงได้จัดทัพ “มิตรอาสา” นำทีมโดยคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย  ร่วมด้วยพนักงานกลุ่มมิตรผลและเกษตรกร ซึ่งมีทักษะฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ พร้อมด้วยชุมชนในพื้นที่ กว่า 600 คน  ร่วมจัดกิจกรรม “มิตรอาสา ฟื้นฟูป่าภูหลง ณ วัดป่ามหาวัน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ” ร่วมใจปลูกต้นกล้าคืนผืนป่าต้นน้ำ ปลูกต้นกล้าพะยูงและมะค่า จำนวน 6,999 ต้น ทดแทนป่าผืนสุดท้ายที่ถูกไฟไหม้ในพื้นที่ป่าภูหลง พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการป้องกันไฟและฟื้นฟูป่ารวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบ กว่า 900,000 บาท  เมื่อเร็วๆ นี้
zzzz2104
zzzz3105


TOP