ครั้งแรกของโลกที่สนามฟุตบอลฉีกกรอบสี่เหลี่ยม เปลี่ยน “พื้นที่ไร้ค่า” สู่ “สนามฟุตบอลไร้รูปแบบ”