รถโดยสารประหยัดพลังงาน เริ่มให้บริการแล้ว ที่เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดนสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองอีกครั้งในฐานะเมืองที่มีความล้ำสมัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ชาวไวกิ้งวันนี้พวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นอีกครั้ง เมื่อเมืองโกเธนเบิร์กได้เริ่มใช้งานระบบขนส่งมวลชนแห่งอนาคต ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางด้วยรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะวิ่งได้เงียบกริบแล้วพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ยังผลิตมาจากพลังงานลมและพลังงานน้ำจากเขื่อน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

รถโดยสารได้สนองตอบความทันสมัยของโลกในปัจจุบัน ระหว่างการเดินทางผู้โดยสารสามารถชาร์ทแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือได้จากภายในรถอีกด้วย

7202015-gothenburg-electric-buses1

Image courtesy of Volvo.

 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถโดยสารนี้ได้มาจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งของ Gothenburg’s public transport system แล้ว  เส้นทางเดินรถประจำทางสาย  55  มีรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างเดียว 3 คัน และเป็นแบบ electric hybrid bus อีกจำนวน 7 คัน

รถโดยสารทั้งหมด ผลิตจากบริษัทผลิตรถยนต์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวีเดน “Volvo” เส้นทางของรถโดยสารพลังงานไฟฟ้านี้เริ่มจาก Chalmers Johanneberg ถึง Chalmers Lindholmen ซึ่งได้วิ่งผ่านศูนย์กลางของเมือง โกเธนเบิร์ก  ภายในรถได้ติดตั้ง wi-fi และเครื่องชาร์ทแบตเตอร์รี่สำหรับโทรศัพท์มือถือไว้ด้วย  ถ้าเมืองในอเมริกาเหนือนำรถโดยสารแบบนี้ไปใช้ในระบบขนส่งมวลชนของพวกเขาน่าจะทำให้ได้รับความนิยมจากผู้โดยสารอย่างมาก

7202015-gothenburg-electric-buses

Image courtesy of Volvo.

 

รถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร์รีที่สามารถชาร์ตไว้รวดเร็วมากจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าสะอาดที่สถานีจอดรถ  ซึ่งสถานีจอดรถ  Chalmers Lindholmen เป็นสถานีจอดรถแบบ indoor terminal ซึ่งสร้างขึ้นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ารถโดยสารนั้นมีความเงียบและขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด สิ่งนี้ยังเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับเมืองทางตอนเหนือของสวีเดนที่มีฤดูหนาวที่ยาวนาน และมีฤดูร้อนที่สั้นมาก

ขอบคุณที่มา: ienergyguru.com


TOP