ไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 34 ล้านตัน

ไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แล้ว 34 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เกินเป้าที่ตั้งไว้ จากภาคพลังงาน และภาคอุตสาหกรรม

ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. นางประเสริฐสุข จามรมาน บอกว่า ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2558 พบว่าลดลงได้แล้ว 34 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งถือว่าเกินจากเป้าที่ไทยตั้งไว้ 10 ล้านตันคาร์บอนได ออกไซด์ ส่วนใหญ่มาจากภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม
 
ขณะที่ภาคป่าไม้ จากมาตรการเพิ่มพื้นที่ป่าช่วง 2-3 ปี ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้สูญเสียน้อยลงมากได้ช่วยเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ควบคู่กับดึงภาคเอกชนเข้ามาปลูกป่าด้วย โดยเฉพาะปลูกป่าในพื้นที่ของเอกชนตั้งเป้าร้อยละ 20
 640_9gbaidicggaf6i7j7idah
ขอบคุณที่มา: Nation TV


TOP