ตึกสูงที่แมนเชสเตอร์ ไม่ใช้กระจกแต่ใช้โซล่าเซลล์

อาคารของบริษัทประกันภัยที่ชื่อ CIS ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษเป็นอาคารเก่าแก่ ที่สร้าง มาแล้วกว่า 40 ปี โดยอาคารนี้มีลักษณะเป็นอาคารสำนักงานที่มีการแยกเอาส่วนสาธารณูปโภค ต่างๆ (เช่น ลิฟต์ บันได ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบอากาศ) มารวมไว้เป็นตึกที่ยี่นออกมาจากตัวตึกทีมี เป็นอาคารสำนักงานโดยตึกที่มี สาธารณูปโภครวมอยู่นี้ จะมีผนังอาคารภายนอกแบบปิดทึบด้วย ผนังคอนกรีต

ขอบคุณภาพ: skyscrapercity.com

ขอบคุณภาพจาก: skyscrapercity.com

โดยที่แต่เดิมนั้น อาคารสาธารณูปโภคที่มีผนังคอนกรีตปิดทึบนั้นจะมีการบุผนังภายนอก ด้วย กระเบื้องโมเสกซึ่ง เมื่อผ่านเวลามายาวนานกระเบื้องโมเสกด้านนอกก็เริ่มหลุดลอกและอาจจะตกลง มาทำอันตรายต่อคนด้านล่าง ได้ ทางบริษัท CIS เจ้าของตึกจึงมีนโยบายปรับปรุงผนังอาคารในส่วนนี้ใหม่ แต่แทนที่จะทำการปรับปรุง แบบเดิมๆ ทางผู้บริหารบริษัทกลับมีหัวคิดทันสมัย นำเอาแผงโซล่าเซล มาติดตั้งบนผนังอาคารแทน

ขอบคุณภาพจาก: inhabitat.com

ขอบคุณภาพจาก: inhabitat.com

ภายหลังการติดตั้งอันยาวนานถึง 6 เดือน อาคารหลังนี้ถูกหุ้มด้วยแผงโซล่าเซลล์โดยสมบูรณ์ โดยมีการใช้แผง โซล่าเซลล์ขนาด 80W มากถึง 7,244 แผง (มีโซล่าเซลล์ประมาณ 2346 แผงไม่ อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับแสงอาทิตย์) ซึ่งสามารถสร้างพลังไฟได้ถึง 390kW หรือเท่ากับพลังงาน ที่ใช้ต้มชาได้ถึง 9 ล้านถ้วย และนอกเหนือจาก แผงโซล่าเซลล์ ตึกนี้ยังมีกังหันลมสำหรับผลิต ไฟฟ้าอยู่บนดาดฟ้าของตึกอีก 10 ตัว ซึ่งรวมกันแล้วจะสามารถผลิต พลังงานไฟฟ้าได้เองเท่ากับ 10% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของตึก

โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ติด CIS แห่งนี้ ได้ใช้งบประมาณไปกว่า 390 ล้านบาท โดยทางบริษัทเจ้าของตึก ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วย สำหรับใน ประเทศไทย ตึกสูงๆหลายแห่งน่าจะเอาอย่างดูบ้าง เพราะแดดในประเทศไทยแรงดีเหลือเกิน น่าจะผลิตกระแสไฟฟ้า ได้เยอะกว่าแดดที่อังกฤษ ถ้าทำได้จริงๆ คงช่วยชาติประหยัดพลังงาน ไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ขอบคุณที่มา: techxcite.com


TOP