ขนหัวลุก !! เปิดภาพด้านในของ พระราชวังชั้นใน สถานที่ประทับของพระมเหสี เทวี พระธิดา..เขตห้ามผู้ชายเข้า !??

พระราชฐานชั้นใน มีบริเวณอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพระราชฐานชั้นกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถาน ด้านหลังและด้านข้างของพระราชฐานชั้นใน โอบล้อมด้วยอาคารสูง 2 ชั้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นกำแพงพระราชวังชั้นในไปด้วยในตัว กำแพงดังกล่าวนี้ด้านนอกไม่มีหน้าต่างหรือช่องเปิดใดๆทั้งสิ้น

638167-topic-ix-01

พระราชฐานชั้นในเป็นเขตหวงห้ามสำหรับสำหรับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะบุรุษเพศ ยกเว้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรสที่ยังไม่ได้โสกันต์(ตัดจุก)หรือเด็กชายที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี และถ้ามีธุระจำเป็นต้องขออนุญาตไปตามลำดับขั้นตอน จึงมีสิทธิ์เข้าได้ ปัจจุบันข้อห้ามเหล่านั้นได้ผ่อนคลายลง แต่ยังเป็นเขตหวงห้าม ทีมีระเบียบแบบแผนใช้ปฎิบัติต่อไป

 

slide11
บริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระมเหสี เทวี พระธิดา ตลอดจนเป็นที่อยู่ของพระสนมกำนัล เจ้าจอม ข้าหลวงและข้าราชการที่เป็นหญิงล้วนนอกจากนั้นยังมีเด็กหญิงวัยต่างๆกัน มีทั้งหม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระธิดาในเจ้านายพระองค์ชาย และธิดาในเชื้อพระวงศ์หลายระดับ ตลอดจนธิดาของขุนนางและข้าราชการที่นิยมส่งบุตรีเข้ามารับการศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่าน รวมทั้งรับการอบรมเรื่องการบ้านการเรือน ฝึกหัดกริยามารยาทเพื่อเป็นกุลสตรีที่งามพร้อม พระราชฐานชั้นในก็เปรียบเสมือนเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ีพลเมืองเป็นหญิงล้วน มีระเบียบแบบแผนและความเป็นอยู่ของตนเอง ที่กลายเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมประเพณียุคหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์
slide2-jpg_thumb1
slide1-3
638167-topic-ix-3

ประตูช่องกุด เรียกกันว่า “ท้ายวัง” ประวัติศาสตร์

 

กล่าวถึงในชื่อ ประตูดิน เป็นประตูที่ชาววังใช้กัน…
สาวชาววัง..จะออกมาทางประตูนี้

 

จึงเป็นที่มาของคำว่า”เจ้าชู้ประตูดิน”….หนุ่มๆมาแอบดูสาวชาววังกัน

638167-topic-ix-4

เข้าประตูเลี้ยวซ้าย ด้านขวามือ คือ ประตูศรีสุดารา..

 

638167-topic-ix-5

การแต่งกายของเจ้านายฝ่ายใน….สมัยรัชกาลที่ 5

 

 

638167-topic-ix-6

ตำหนักเขียว ที่ประทับของสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพ สุดาวดี พระพี่นางในรัชกาลที่ 1 ปัจจุบันรื้อแล้วไปปลูกเป็นกุฏิสงฆ์

 

วัดอมรินราราม

638167-topic-ix-7

พระตำหนักแดง ที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยน

 

บรมราชินี ปัจจุบันอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

638167-topic-ix-8

ลักษณะของพระบัญชร ประกอบฐานสิงห์ตอนล่าง

 

เป็นลักษณะนี้มักจะไม่ปรากฏในเรือนสามัญ

ซุ้มประตูทางเข้าเรือนแถวบางหลัง

ซุ้มประตูทางเข้าเรือนแถวบางหลัง

 

 

ตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 

 

ตำหนักหมายเลข 11…..

 

ตำหนักพระราชชายา เจ้าดารารัศมี

ตำหนักพระราชชายา เจ้าดารารัศมี

 

พระราชายา เจ้าดารารัศมี(แถวหลังองค์ที่ 4 จากซ้าย)

พระราชายา เจ้าดารารัศมี(แถวหลังองค์ที่ 4 จากซ้าย) และข้าหลวง

 

ทางเข้าตำหนักพระราชชายา เจ้าดารารัศมี

ทางเข้าตำหนักพระราชชายา เจ้าดารารัศมี

 

 

เรือนเจ้าจอมเอี่ยม เอิบ อาบ เอื้อน

เรือนเจ้าจอมเอี่ยม เอิบ อาบ เอื้อน

 

สะพานเชื่อมระหว่างตำหนักและเรือนทั้งสองหลัง

สะพานเชื่อมระหว่างตำหนักและเรือนทั้งสองหลัง

เรือนเจ้าจอมเอี่ยม เอิบ อาบ เอื้อน
638167-topic-ix-17
แถวเต๊งทางด้านทิศตะวันตก ลักษณะแบบดั้งเดิม 
ดูแล้ว….คิดถึงแม่ช้อยกับแม่พลอยนะคะ

638167-topic-ix-18

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมของเต๊งแดง

 

แถวเต๊งเป็นอาคารสูง 2 ชั้น เป็นที่อยู่ของคุณข้าหลวงผู้ปฎิบัติงาน

ตามตำหนักต่างๆ
638167-topic-ix-19

638167-topic-ix-20

ห้องพระเครื่องต้นหรือห้องเครื่องพระวิมาดา

638167-topic-ix-21

ภายในห้องพระเครื่อง

 

638167-topic-ix-22

ตำหนักเจ้าจอมมารดาชุ่ม

 

638167-topic-ix-23

ตำหนักเจ้าจอมมารดาอ่อน

 

638167-topic-ix-241

ตำหนักเจ้าจอมมารดาแส…..

ตำหนักบางตำหนักเก่าแก่..และทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

แต่แค่มองผ่านรูป…ฉันเห็นถึง…ภาพในอดีต…ที่คนในฝ่ายใน

ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างๆจากคนทั่วไป….รับรู้ได้ถึงบรรยากาศ

ที่แสนจะมหัศจรรย์…..อยากเกิดร่วมชาติกับหญิงสาวเหล่านั้นจัง

 


TOP