อัญเชิญ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ขึ้นทรงราชย์

อัญเชิญ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ขึ้นทรงราชย์

ทันทีที่นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ในช่วงค่ำของวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา ถือว่าได้เริ่มต้นแผ่นดินใหม่ในรัชกาลที่ 10 แล้ว เหมือนอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในแถลงการณ์

“บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เสด็จสรรคตแล้ว ขอพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงพระเจริญ”

lar551109matichon014-e1480397394724

และวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุม โดยที่ประชุมนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549   ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467  

“บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลง และพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภาอันเชิญองค์พระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป”
23-17-768x576

 

ป้าขอสรุปการประชุมในวันนี้มาให้อ่านกันค่ะ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้นจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ (ตอนนี้คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากเราไม่มี  สส. และ สว. นะคะตอนนี้)  ถึงการอัญเชิญองค์รัชทายาท(สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ขึ้นทรงราชย์  ซึ่งมีการแจ้งให้ประธานทราบแล้ว ตามหนังสือ นร . 0503/44549  
  • ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรียกประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อแจ้งให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบ ซึ่งมีการประชุมและแจ้งให้ทราบแล้ว
  • ขั้นตอนต่อไปคือ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกาศให้ประชาชนทราบนั้นเองค่ะ

o6ojkuqudirhpvqmkqw-o

( เครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งราชอาณาจักรไทย )

สำหรับพระนามของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่คือ

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”  

พระนาม “วชิราลงกรณ” นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงตั้งถวาย มาจาก “วชิรญาณ” พระนามฉายาขณะผนวชในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผนวกกับ ”อลงกรณ์”Ž จากพระนามในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเองค่ะ

2651-704x1024

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515)

เกร็ดน่ารู้ในครั้งนี้คือ จะเห็นได้ว่าการขานพระนามของพระองค์ยังใช้คำว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” แทน  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องจากยังไม่ได้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นเองค่ะ คาดว่าพระราชพิธีดังกล่าวจะจัดหลังงานออกพระเมรุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทรงขึ้นครองราชย์ เมื่อพระชนมายุสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีอีกด้วย

วันนี้ถือเป็นวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทย และเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนั้นเองค่ะ

 

Le Roi est mort, Vive le Roi

บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เสด็จสรรคตแล้ว ขอพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงพระเจริญ !

 


 


TOP