ต่างชาติยกย่องพระอัจฉริยภาพ “สร้างเขื่อนใต้ดิน”

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ลลิต ถนอมสิงห์ เปิดเผยถึงโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 30 ปีที่แล้ว พระองค์มีพระประสงค์ให้สร้างเขื่อนใต้ดิน ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เดิมหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง อย่างกรมชลประทาน ไม่เข้าใจถึงแนวพระราชดำริ และใช้เวลาดำเนินการเป็นเวลานาน แต่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ได้นำแนวคิดนี้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายประเทศ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ พูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่า ผู้คิดเรื่องนี้นับว่าเป็น “อัจฉริยะ”

 

 

ขอบคุณที่มา : nationtv.tv


TOP