เม็ดเงินมหาศาลที่คนไทยถูกปล้นรายวัน ความจริงที่คนไทยยังไม่รู้เกี่ยวกับ ‘Adder’ และ ‘FiT’

โอ้ย..ค่าไฟเดือนนี้ขึ้นอีกแล้ว ไม่รู้ทำไมต้องคิดรวมค่า Ft ด้วยนะ มันคืออะไรยังไม่รู้เลยไอ้ Ft นี้

 

เชื่อได้เลยว่า คนที่จ่ายค่าไฟเองต้องเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้ ดูบิลค่าไฟแล้วงงกับคำว่าค่า Ft ที่บวกเข้าไปกับค่าไฟที่เราใช้อยู่ทุกเดือน แต่ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร จะไม่จ่ายก็ไม่ได้อีก เพราะมันคิดรวมเข้าไปแล้ว

 

ถ้าจะให้อธิบายอย่างคร่าว ๆ ค่า Ft คือ เงินที่ผู้ใช้ไฟต้องจ่ายเพิ่ม จากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าทั้งฝ่ายผลิต และฝ่ายจำหน่าย เช่น ค่าราคาเชื้อเพลิง, ค่าซื้อไฟฟ้าจากบริษัทเอกชน,  อัตราแลกเปลี่ยนทำให้ค่าเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลง, เงินเฟ้อ , การเปลี่ยนแปลงของความต้องการไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล เช่น การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่รายได้น้อย การสนับสนุนพลังงานทางเลือกอย่าง Adder และ FiT

 

ซึ่ง Adder และ FiT คือเงินที่ภาครัฐจูงใจใช้สนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง Adder ต่างจาก FiT ตรงที่ Adder คือเงินส่วนที่บวกเพิ่มขึ้นจากค่าไฟฟ้าฐาน ส่วน FiT หรือ Feed-in-Tariff จะคำนวรจากต้นทุนจริง เช่น แนวโน้มเทคโนโลยี ค่าวัสดุ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าแรง แต่ส่วนที่เหมือนกันก็คือ ผู้ใช้ไฟทุกคนในประเทศไทยต้องมาแบกรับค่ทใช้จ่ายในส่วนนี้

 

ในทางทฤษฎีค่า Ft ที่มาจากนโยบายภาครัฐได้ผ่านการพิจารณามาแล้วว่า มีประโยชน์ทางอ้อมกับคนไทยทั้งประเทศ แต่รู้หรือไม่ว่ามีกลุ่มทุนที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ โดยเฉพาะพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการลงทุนทำโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อขายไฟให้กับรัฐอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นวิธีที่ตรงกันข้ามกับหลักการสนับสนุนพลังงานทางเลือกของประเทศพัฒนาแลัวอย่างเยอรมนีและญี่ปุ่นที่เน้นการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

 

การกระทำของกลุ่มนายทุนพลังแดดพวกนี้ จึงไม่ต่างอะไรกับการปล้นคนไทยทุกคนผ่านช่องโหว่นโยบาย ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มทุนพวกนี้ยังให้การสนับสนุน NGOs บางกลุ่มเพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าของรัฐ ที่ตามแผนจะเป็นโรงไฟฟ้าฐานที่มีต้นทุนพลังงานราคาถูก เพื่อควบคุมสมดุลพลังงานของประเทศไม่ให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นไปอีก

 

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราคนไทย ต้องรู้เท่ากัน เบื้องลึกเบื้องหลังของกลุ่มทุนพลังแดด ที่มุ่งเพียงแสวงหาผลกำไร โดยทิ้งภาระให้กับประเทศไทย และคนไทยทุกคนแบกรับ

 

1402881144-1-o


TOP