ถึงเวลาคนไทยตาสว่าง เปิดโปงกระบวนการล้มความมั่นคงทางพลังงานชาติ อะไรจะเกิดขึ้นหากระบบไฟฟ้าอ่อนแอ…

คงไม่มีใครชอบใช่มั้ย ถ้าเจอไฟตกไฟดับบ่อย ๆ แทบจะวันเว้นวัน

 

สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ไฟตกไฟดับเกิดจาก ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงนั้นสูงเกินกว่ากำลังผลิต ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานอกจากจะรณรงค์ให้ช่วยกันลดใช้พลังงานงานแล้ว ยังต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อมารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Enegry Agency หรือ IEA) ได้คาดการณ์ว่าการใช้พลังงานของอาเซียน รวมถึงประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าในปี 2583

 

นั่นหมายความว่าถ้าเรามีโรงไฟฟ้าเท่าที่เป็นอยู่ ในอีกไม่กี่ปี ทุกภาคส่วนในประเทศไทยต้องประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้ากันอย่างแน่นอน ซึ่งจะกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 

เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงได้ศึกษาหาข้อมูลเปรียบเทียบผลได้ผลเสียของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท ไม่ว่างจะเป็นพลังงานลม, พลังงานความร้อนใต้พิภพ, พลังงานแสงอาทิตย์, ชีวมวล จนได้ข้อสรุปว่าถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่คุ้มค่ามากที่สุด เพราะราคาถูก มีจำนวนมาก ให้พลังงานสูง นอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหิน ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้า

 

แต่น่าแปลกใจว่า มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มพยายามต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเรียกร้องให้ไปใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าถ่านหินหลายเท่า อีกทั้งเป็นระบบที่ไม่เสถียรเพราะพึ่งปัจจัยหลายอย่าง

 

จึงแอบคิดไปได้ว่า กลุ่มบุคคลที่คัดค้านนโนบายสร้างคาวมมั่นคงทางด้านพลังงานที่ทางกฟผ. กำลังดำเนินการอยู่นั้น อาจมีวัตถุประสงค์ขัดขวางความเจริญของประเทศไทย ส่วนจะมีแรงจูงใจอะไรนั้นไม่อาจคาดเดาได้

 

boe6bjmiuaan0tk


TOP