อเมริกา เลิกโลกสวย !! หันหลังกลับมาซบ “ถ่านหิน”

อเมริกากลับสู่ความเป็นจริงนโยบาย “พัฒนาถ่านหิน”

การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุด เราได้เห็นนักการเมืองประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความเห็นต่างคนละขั้ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับเชื้อเพลิงถ่านหิน ขณะที่ฮิลลารี่ คลินตัน สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน แต่โดนัลด์ ทรัมพ์ สัญญาว่าจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมถ่านหิน แต่สิ่งที่มักมองข้ามคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถ่านหินช่วยส่งเสริมการก้าวเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาด ในศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยสนับสนุนการจ้างงานหลายหมื่นอัตรา

เมื่อปี 2551 ประธานาธิบดีโอบามาจะเคยเสนอทางออกไว้ว่า “ถ้าเทคโนโลยีที่พัฒนาทำให้เราสามารถใช้ถ่านหินได้อย่างสะอาด เราก็จะยังใช้ถ่านหินต่อไป” แต่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่โอบามาไม่เคยก้าวไปในทิศทางสนับสนุนให้ถ่านหินสะอาดขึ้น

เนื่องจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินมีการปล่อยมลภาวะในอัตราที่ลดลง สะอาดกว่าเมื่อ 30 ปีที่แล้วถึงร้อยละ 90 และจากการดำเนินโครงการนำร่อง ในรัฐมิสซิสซิปปีและเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดา ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ และอันที่จริงแล้ว ที่ประชุมของสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้กล่าวว่าจะไม่มีทางบรรลุเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิของโลกได้ หากปราศจากการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอน

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์จากการมีแหล่งเชื้อเพลิงที่หลากหลาย และการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าช่วยให้ผู้ใช้ไฟลดค่าใช้จ่ายรวมกันกว่า 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ดังนั้นอเมริกาน่าจะสามารถเดินหน้าสู่การมีพลังงานที่อุดมสมบูรณ์ มีราคาถูก ด้วยการใช้ถ่านหิน และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีช่วยให้การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินไม่มีการปล่อยคาร์บอนในที่สุด

แทนที่จะเลิกใช้ถ่านหิน และทำให้มีคนงานตกงานมหาศาล และสูญเสียงบหลายหมื่นล้านเป็นค่าช่วยเหลือรัฐที่เสียหายจากการเลิกใช้ถ่านหิน สหรัฐอเมริกาควรหาวิธีพัฒนาให้ถ่านหินมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีการร่วมมือกันทั้งทางฝั่งรัฐบาลและอุตสาหกรรมถ่านหิน ผลจากการช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินที่ก้าวหน้าจะช่วยส่งเสริมให้อเมริกาเป็นผู้นำโลก และยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนาที่ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นหลักด้วย

เห็นได้ชัดว่า ทวีปอเมริกามีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาล และเนื่องจากสหรัฐอเมริกามีแหล่งสำรองถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะมีถ่านหินเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ร่วมกับก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน และนิวเคลียร์ อเมริกามีทางออกด้านพลังงานด้วยการใช้เทคโนโลยี และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงยิ่งขึ้นต่อไป เพราะการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ ช่วยส่งเสริมการจ้างงานและสร้างรายได้

เทคโนโลยีถ่านหินที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วม 10 ปี มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นสำคัญ

โดยสรุปแล้ว ความพยายามทำให้การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินมีความสะอาด ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธพลังงานสะอาดในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น และการต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงที่หลากหลายของสหรัฐอเมริกา
ขอบคุณที่มา: balanceenergythai.com


TOP