ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems)

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) มีความจำเป็นสำหรับระบบไฟฟ้าในอนาคตเป็นอย่างมาก ประโยชน์หลักของระบบกักเก็บพลังงาน คือ การสนับสนุนการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะในระบบที่มีพลังงานหมุนเวียนที่มีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงยังสนับสนุนการตอบสนองด้านโหลดและช่วยรักษาเสถียรภาพและคุณภาพไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ประโยชน์การใช้งานระบบกักเก็บพลังงานกับพลังงงานหมุนเวียนนั้น สามารถยกตัวอย่างได้จากการใช้ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังแผนภูมิในรูป ที่แสดงกำลังไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ ของวันในหน่วยกิโลวัตต์

โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบกำลังการผลิตไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแสดงได้โดยเส้นทึบสีแดง ระบบจะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า จากนั้นพลังการผลิตของระบบจะเพิ่มขึ้น จนกระทั่งมีค่าสูงสุดในช่วงเที่ยงวัน หลังจากนั้นกำลังการผลิตจะลดลงจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะหยุดการผลิตไปในที่สุด อย่างไรก็ตาม ความต้องการไฟฟ้ามิได้จำกัดอยู่เฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ดังเส้นสีน้ำเงินทึบ

ในช่วงกลางวัน เมื่อกำลังการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีมากกว่าความต้องการไฟฟ้า (ช่วงที่เส้นสีแดงทึบอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินทึบ) ไฟฟ้าส่วนเกินจะสามารถนำมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ หลังจากนั้นในช่วงหัวค่ำเมื่อพระอาทิตย์ตกไปแล้ว หากมีความต้องการไฟฟ้าอยู่ (ช่วงที่เส้นสีน้ำเงินทึบอยู่เหนือแส้นสีแดงทึบ) ระบบกักเก็บพลังงานจะจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดทางไฟฟ้าต่างๆ เพื่อใช้งาน

ดังนั้น ถึงแม้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเวลานั้น แต่แบตเตอรี่ก็ยังสามารถจ่ายไฟฟ้าแทนได้ ทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนได้ตามปกติ จากการใช้ไฟฟในระบบกักเก็บพลังงานนั่นเอง

16178685_563318230528360_890508079142276184_o

ขอบคุณที่มา: Facebook EPPO Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TOP