ชาวกระบี่ ยื่นนายกฯ สนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่

วันนี้ 4 มกราคม 2560 เวลา 10.00น. ณ หน้าทำเนียบรัฐบาล กลุ่มเครือข่ายประชาชนในจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ จำนวนกว่า 50 คน นำโดย นายฐานิศร์ เอ่งฉ้วน กำนันตำบลเหนือคลอง นายทัศน์พล คลองยวน กำนันตำบลตลิ่งชัน นายสมศักดิ์ ภูมิสุทธาผล กำนันตำบลคลองขนาน นายธัญญา โชยบุตร กำนันต.ปกาสัย อ. เหนือคลอง จ.กระบี่ นายไพโรจน์ บุตรเผียน ประธานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง นายกิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ปกาสัย อ. เหนือคลอง และนายเที่ยง บุญเลิศ ประชมรมชมรมผู้อาวุโสฯ จ.กระบี่ และผู้นำชุมชน ประชาชนในจังหวัดกระบี่ กว่า 50 คนได้รวมตัวเป็นตัวแทนผู้สนับสนุนโรงไฟฟ้ากระบี่ยื่นหนังสือสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

 

1312098-1024x768

 

นายฐานิศร์ เอ่งฉ้วน กำนันตำบลเหนือคลอง และประธานชมรมกำนันตำบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การรวมตัวของผู้นำทุกคนกว่า 50 คนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ ทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม มารวมตัวกับพบนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ ของ กฟผ. ชุมชนสามารถตัดสินใจเองได้ ขอบคุณคนนอกพื้นที่ที่ห่วงใย
ผู้นำชุมชนทุกคนมั่นใจโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด มั่นใจการทำงานของ กฟผ. เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐ มั่นใจว่าความั่นคงด้านพลังงานมีส่วนสำคัญในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ ชาวกระบี่กว่า 90 เปอร์เซ็นสนับสนุนโรงไฟฟ้ากระบี่ 50ปีของการผลิตไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่มีแต่สร้างความเจริญให้กับชุมชน ขอให้รัฐบาลรีบตัดสินใจ ชุมชนพร้อมสนับสนุนโรงไฟฟ้าเต็มที่ ตลอดไป โดยมีนายพีระ ทองโพธิ์ ผอ.ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

 

 

 

ขอบคุณที่มา : balanceenergythai.com


TOP