4 ต้นตอบ่อนทำลาย ท่องเที่ยวอันดามัน หยุดธุรกิจท่องเที่ยวไร้สำนึก

ปัจจุบัน ธุรกิจท่องเที่ยวอันดามันควรหันมาทบทวนหลายกิจกรรมที่บ่อนทำลายความยั่งยืนของการท่องเที่ยวทางทะเลที่สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาทตามที่ 11 องค์กร กลุ่มเครือข่ายภาคเอกชนออกมาแถลงแสดงจุดยืนไปเมื่อเร็วๆ นี้ เพราะพฤติกรรมขาดจิตสำนึกไร้ซึ่งธรรมาภิบาลได้สร้างความหวั่นวิตกให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว โดยมี 4 ต้นตอปัญหาที่ควรเข้าไปแก้ไขเร่งด่วน ได้แก่ โรงแรมและร้านอาหารปล่อยน้ำเสียลงทะเล โรงแรมรีสอร์ทรุกพื้นที่ป่าชายเลน เรือนำเที่ยวทิ้งสมอทำลายแนวปะการัง และเรือนำเที่ยวปล่อยคราบน้ำมันลงทะเล

การแถลงการณ์แสดงจุดยืนไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านกระบี่ ที่ออกมากังวลว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด USC ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล่้อมและชุมชนโดยรอบ อาจส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวนั้น จึงเป็นเพีียงความกังวลใจที่เลื่อนลอย และต้องการโยนความผิดให้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ยังไม่ได้สร้าง เบี่ยงประเด็นและปัดความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจที่ไร้ธรรมาภิบาลของภาคการท่องเที่ยว กระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ และส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง

S__2334895


TOP