บ่อนทำลายความมั่นคงชาติ หมุดหมายใหม่ของเอ็นจีโอ 4.0

ภาพจาก cover จาก มติชน

บ่อนทำลายความมั่นคงชาติ หมุดหมายใหม่ของเอ็นจีโอ 4.0

ไม่มีใครอยากให้คนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า ไม่รู้เหนือรู้ใต้ มาป้วนเปี้ยนในบ้านของเราหรอก

ประเทศจีนก็เช่นกัน เลยได้ออกกฏหมายควบคุมเอ็นจีโอต่างชาติ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ในกฏหมายฉบับนี้เน้นไปที่เรื่องของความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งจีนให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ส่งผลให้เหล่าองค์กรเอ็นจีโอต่างชาติต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นของกระทรวงการตำรวจ (Ministry of Public Security) ซึ่งมีอำนาจตรวจสอบรายรับรายจ่ายขององค์กร

โดยเอ็นจีโอต่างชาติมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยแผนการดำเนินงานทุกกิจกรรม ตลอดจนความสัมพันธ์กับกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะข้อกำหนดที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ เอ็นจีโอต่างชาติ ไม่ให้ระดมทุนภายในจีนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใหม่ หลังจากการระดมทุนจากต่างประเทศยากลำบากขึ้น รวมไปถึงบทลงโทษหนัก ถ้าตรวจสอบได้ว่ามีกิจกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศจีน

 

S__2580599

 

ซึ่งกฎหมายของรัฐบาลจีนออกกฏหมายฉบับนี้ เพื่อป้องกันการแทรกซึมของชาติตะวันตกที่มีเป้าหมายมุ่งร้ายต่อระบบการปกครองสังคมนิยมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ส่วนในประเทศไทย เอ็นจีโอถือเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ภาคราชการ และไม่ใช่ภาคธุรกิจที่แสวงหากำไร ก่อตั้งและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในอันที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม

น่าแปลกใจว่าสำหรับเอ็นจีโอบางกลุ่มการรณรงค์จะไม่ไปในทิศทางนั้น แต่จะเป็นการประท้วงคัดค้านโครงการของรัฐบาลที่เป็นโครงการที่ประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์กันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นโครงการอย่างการสร้างโรงไฟฟ้า เส้นทางคมนาคม ซึ่งหากว่าโครงการนั้นเป็นโครงการของเอกชน เอ็นจีโอกลุ่มนี้จะเงียบเฉยไม่เคลื่อนไหวเหมือนไม่เคยมีตัวตนมาก่อน

S__2580598

การเปิดเผยที่มาทางการเงินสนับสนุนของกลุ่มเอ็นจีโอว่าได้มาจากต่างชาติ หรือกลุ่มทุนกลุ่มใดนั้น อาจจะตอบคำถามได้ว่าทำไมเอ็นจีโอบางกลุ่ม ถึงมุ่งเน้นเฉพาะการต่อต้านคัดค้านโครงการพัฒนาประเทศของภาครัฐ
ซึ่งแม้ว่าเอ็นจีโอจะไม่ใช่ภาคธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร แต่อย่าลืมว่าไม่มีใครหรอกที่ลงทุนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จุดประสงค์เบื้องหลังของกลุ่มทุนเอ็นจีโอ อาจจะอยู่ที่การบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศไทย เหมือนที่ประเทศจีนกำลังกังวลอยู่ก็เป็นได้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การเคลื่อนไหวของเอ็นจีโอในยุคนี้ ล้วนมีจุดประสงค์แอบแฝงเพื่อบ่อนทำลายชาติและถือเป็นหมุดหมายใหม่ของเอ็นจีโอในยุค 4.0 นั่นเอง

เครดิต :
* Official monitoring of NGOs in China, DW.com, Jan 11, 2017
* ทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน http://www.voathai.com/a/china-ngos-tk/3167881.html


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TOP