โปรดเกล้าฯ“สมเด็จวัดราชบพิธ”เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โปรดเกล้าฯ  “สมเด็จวัดราชบพิธ”  เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

maxresdefault (1)

(ภาพจาก http://everything.plus/rFY1MA44fuM.video)

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2560) ในการแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีที่ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พลโทสรรเสริญ  แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ โดยรอพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จประกอบพิธีที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

201612041628382-20030315183434

(ภาพจาก มติชน)

สำหรับพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ใหม่นั้นมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม  และแม่กองงานพระธรรมทูต

580404_13 (1)

(ภาพสมัยที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต )

 

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อนายนับ ประสัตถพงศ์ โยมมารดาชื่อนางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์ กองบินน้อยที่ 4 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การบรรพชาอุปสมบท บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. 2480 ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ต่อมาได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระจินดากรมุนี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

11_650

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) นำพาคณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้ากราบนมัสการถวายมุทิตาสักการะแด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๓ ปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ สมเด็จฯ ท่านคำนึงถึงอายุพรรษา ไม่ใช่สมณศักดิ์ หรือตำแหน่งทางคณะสงฆ์ หรืออายุขัย สมเด็จฯ ท่านจึงเป็นฝ่ายนั่งก้มลงกราบหลวงพ่อวิริยังค์

การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2486 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค เมื่อพ.ศ. 2488 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยคภายหลังอุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2491 ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ จน พ.ศ. 2491 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค และ พ.ศ. ๒๔๙๓ สามารถสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค

IMG_7596

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ แด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์)

ต่อมา เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นนักศึกษารุ่นที่ 5 จบศาสนศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2500 และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี (Banaras Hindu University) ประเทศอินเดีย จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2512 ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

 


ติดตามได้ที่
“Zanzapp”   www.facebook.com/zanzaap
“เรื่องนี้ไก่จะไม่ยุ่ง” www.facebook.com/kaizanzaap

และงานเก่าๆของป้าได้ที่ http://www.zanzaap.com/author/aunty-kai/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TOP