ตั้ง”คุรุจิต นาครทรรพ” เป็นผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย คนใหม่

คณะกรรมการของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือ PTIT แต่งตั้ง ดร.คุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้อำนวยการสถาบันคนใหม่ แทน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ลาออกไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ มิ.. 2561 นี้ เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center -ENC) รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ( Petroleum Institute of Thailand ) หรือเรียกโดยย่อว่า PTIT ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.คุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้อำนวยการสถาบันคนใหม่ หลังจากที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงเป็นเวลาประมาณ เดือน นับตั้งแต่ที่ ดรศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ลาออกไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่เดือน พ.. 2560 โดย ดร.คุรุจิต จะเริ่มทำงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน ซึ่งเป็นบทบาทใหม่ ตั้งแต่ วันที่ มิ.. 2561 นี้ ทั้งนี้ดร.คุรุจิต ถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของปิโตรเลียม จนเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในวงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม มายาวนาน

สำหรับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ PTIT นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ..2528 โดยดำเนินการในรูปแบบขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นอิสระและเป็นกลาง ทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การให้บริการข้อมูลข่าวสารวิชาการ และการประสานงานด้านนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา PTIT ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันต่อเหตุการณ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และทำหน้าที่ประสานให้เกิดนโยบายและกฎระเบียบที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

ที่มา : http://www.energynewscenter.com/index.php/news/detail/1267

 


TOP