ดวงฤทธิ์ บุญนาค ชนะออกแบบอาคารผู้โดยสารแห่ง 2 สุวรรณภูมิ

พลิกล็อค! บอร์ด ทอท. เห็นชอบ “กลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค” ชนะการประกวดออกแบบอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการออกแบบชูคอนเซ็ปต์ “ป่าไม้”

ออกแบบคอนเซ็ปต์ป่าไม้ของกลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค

 

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า “วันนี้ (22 ส.ค.) ที่ประชุมบอร์ด ทอท. ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก หรือ “กลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค” เป็นผู้ชนะการประกวดออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ในสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยวงเงิน 329 ล้านบาท

สำหรับแนวคิดด้านการออกแบบของกลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค คือ “ป่าไม้” ที่มีจุดเด่นด้านความสวยงามทั้งภายในและภายนอกอาหาร รวมถึงออกแบบประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ แต่อาจมีจุดด้อยเรื่องการบำรุงรักษาที่ยุ่งยา โดยหลังจากนี้ เมื่อ ทอท. ลงนามสัญญากับกลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาคแล้ว เอกชนจะต้องออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน 10 เดือน จากนั้นจะนำแบบไปเปิดประกวดราคาหาผู้รับเหมา คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ปลายปี 2562 และแล้วเสร็จในปลายปี 2564

อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 ของสนามบินสุวรรณภูมิ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคน/ปี แบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 12 ล้านคน/ปี และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 18 ล้านคน/ปี มีหลุมจอดเครื่องบิน 14 หลุมจอด มีพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร 1,000 คันและภายนอกอาคาร 1,500-2,000 คัน

 

คอนเซ็ปต์ดอกบัว กลุ่ม Sa group

 

พลิกล็อค! ผู้ได้คะแนนอันดับ 1 ไม่ชนะการประกวด

อย่างไรก็ตาม กลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค ไม่ใช่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ในการประกวดออกแบบครั้งนี้ โดยผู้ที่ได้รับสูงสุดด้านเทคนิคมีลำดับดังนี้

อันดับ 1 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เอสเอ กรุ๊ป

อันดับ 2 กลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค

อันดับ 3 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา วาร์ดา แอสโซซิเอทส์ จำกัด และ

อันดับ 4 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ในตอนแรก ทอท. จึงได้เรียกเอสเอ กรุ๊ป ที่ได้รับคะแนนเทคนิคสูงสุดมาต่อรองราคาก่อน แต่ปรากฎว่า เอสเอ กรุ๊ป ไม่ได้แนบเอกสาร “ต้นฉบับใบเสนอราคา” มาด้วย ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารสำคัญ ที่ระบุตัวเลขพร้อมเงื่อนไขการรับสภาพต่าง ๆ โดยเงื่อนไขการประมูล (TOR) ข้อ 13.31 ระบุว่า “ผู้เสนองานต้องใช้ต้นฉบับใบเสนอราคาที่ได้รับจาก ทอท. นี้เท่านั้น ใบเสนอราคานอกเหนือจากนี้จะไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด”

คณะกรรมการคัดเลือกของ ทอท. จึงเรียกกลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค ที่ได้รับคะแนนเทคนิคอันดับ 2 มาเจรจาแทน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทีโออาร์ข้อ 14.6 ซึ่งกลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค ได้เสนอเอกสารครบถ้วนตามทีโออาร์ และ ทอท. ได้เจรจาต่อรองขอลดค่าออกแบบจาก 349 ล้านบาท เหลือ 329 ล้านบาท จากนั้นได้เสนอบอร์ด ทอท. ให้อนุมัติรายชื่อกลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค เป็นผู้ชนะการประกวดออกแบบ

อย่างไรก็ตาม เอสเอ กรุ๊ป ได้พยายามยื่นหนังสือร้องเรียนกระบวนการตัดสิน เช่น อ้างว่าไม่ได้รับต้นฉบับใบเสนอราคาตั้งแต่แรก แต่ ทอท. เห็นว่า เอกชนที่อยู่ในเอสเอ กรุ๊ป มาซื้อทีโออาร์ถึง 2 ราย จึงไม่น่าจะเป็นไปได้

“เอสเอ กรุ๊ป ได้ส่งหนังสือร้องเรียนมายัง ทอท. แต่ทีโออาร์เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องใช้เอกสารดังกล่าวเท่านั้น และ ทอท. พิจารณาแล้วว่า ถ้าหาก ทอท. ไม่ทำตามทีโออาร์ ก็อาจถูง สตง. ตรวจสอบภายหลังได้” แหล่งข่าวกล่าว

 

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/36963


TOP