รัฐบาลทุ่มงบฯ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง

“รมว.พลังงาน” เดินหน้าไทยนิยมยั่งยืน ผลักดันพลังงานทดแทนช่วยเกษตรกร หนุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำบาดาลเพื่อสู้ภัยแล้ง ตั้งเป้า 5,000 จุดทั่วประเทศ

 

วันที่ 2 ก.ย. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่าการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนในส่วนของกระทรวงพลังงาน เราได้ลงพื้นที่ระดมสมองร่วมกับประชาชน พัฒนาโครงการสร้างการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน โครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดี คือโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ที่จะสูบน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชที่สำคัญๆ อาทิ กระเทียม หัวหอม สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน ระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสู้ภัยแล้ง ให้กลุ่มเกษตรกรที่จะรวมตัวกันเกิน 7 ครัวเรือน ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5 ไร่ และมีน้ำบาดาล ตั้งเป้าหมายช่วยเกษตรกรในการติดตั้งระบบทั้งหมด 5,000 จุด ภายในปีนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 35,000 ครัวเรือน ให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตซึ่งจากการลงพื้นที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/politic/123757


TOP