รอศึกษาข้อมูลให้มั่นใจ ยื่นสมัคร “โซลาร์ประชาชน” วันแรกยังห่างเป้าอยู่มาก

วันแรกของการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง https://spv.mea.or.th มี 51 ราย รวม 278.757 กิโลวัตต์​ ในขณะที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://ppim.pea.co.th มีผู้สมัคร 6 ราย รวม 32.95 กิโลวัตต์ ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 แสนกิโลวัตต์ (100 เมกะวัตต์) ในปี 2562 นี้อยู่อีกมาก สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนที่สนใจยังต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลความคุ้มค่าการลงทุน ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เตรียมสรุปผลให้ประชาชนทราบทุกศุกร์ของสัปดาห์

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า การเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนวันแรกผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ยังมีผู้ให้ความสนใจไม่มากนัก สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังคงต้องการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุน

โดยในส่วนของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งว่า ยอดสมัครโครงการโซลาร์ภาคประชาชนวันแรก เมื่อ 13.00 น. ของวันที่ 24 พ.ค. 2562 มีผู้สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้น 51 ราย คิดเป็น 278.757 กิโลวัตต์ (kWp) แต่คาดจะมีผู้ทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สนใจสมัครได้ที่ https://spv.mea.or.th ไปจนถึงสิ้นปี2562 หรือจนกว่าจะครบเป้าหมายที่กฟน.รับซื้อได้ 30,000 กิโลวัตต์ (ทั้งนี้ 1,000 kWp มีค่าเท่ากับ 1 เมกะวัตต์)

ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งว่า ยอดผู้สมัครโครงการโซลาร์ภาคประชาชนวันแรก เมื่อเวลา 16.50 น. ของวันที่ 24 พ.ค. 2562 มีผู้สมัครรวม 6 ราย คิดเป็นไฟฟ้า 32.95 กิโลวัตต์ (kWp) จากเป้าหมายที่รับซื้อได้ถึง 70,000 กิโลวัตต์ โดยผู้สนใจยังสามารถยื่นสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ PEA ที่ https://ppim.pea.co.th ได้จนถึงสิ้นปี2562

ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งว่า ได้กำหนดให้ PEA และ กฟน. รายงานผลการสมัครร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนทุก 2 วัน และทางสำนักงาน กกพ. จะสรุปผลและรายงานให้ประชาชนทราบผ่านทาง facebook ของสำนักงาน กกพ.ทุกสัปดาห์ หรือในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ต่อไป

สำหรับโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ได้เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยจะเปิดรับยื่นความจำนงค์ได้ตั้งแต่ 8.00 น. ของวันที่ 24 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป และหมดเขตรับลงทะเบียนภายในปี 2562 โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะทยอยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครได้รับทราบทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ ตั้งแต่เดือน มิ.ย.2562 เป็นต้นไป และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป

ทั้งนี้โครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” ในปี 2562 ได้กำหนดเป้าหมายปริมาณรับซื้อรวม 100 เมกะวัตต์ (1 แสนกิโลวัตต์) แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 30 เมกะวัตต์ ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 70 เมกะวัตต์ ครอบคลุม 74 จังหวัดที่เหลือ

โดยกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีกำลังผลิตติดตั้งครัวเรือนละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) กำหนดอัตราราคารับซื้อไฟฟ้า ที่ 1.68 บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี ซึ่งโครงการในปี 2562 จะกระจายครอบคลุมประมาณ 10,000-20,000 ครัวเรือน

 

ที่มา : http://www.energynewscenter.com/รอศึกษาข้อมูลให้มั่นใจ/


TOP