กระทรวงพลังงานตั้ง 3 รองอธิบดีใหม่

กระทรวงพลังงาน ตั้ง 3 รองอธิบดีใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่โดย ขยับ ชนานัญ นั่งรองผอ.สนพ.(เทียบเท่ารองอธิบดี) สมบูรณ์ นั่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ถวัลย์ นั่งรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า กระทรวงพลังงานมีการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารเทียบเท่าระดับรองอธิบดี แทนตำแหน่งที่ยังว่างอยู่จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. นางสาว ชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็น รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) (เทียบเท่ารองอธิบดี)
  2. นาย สมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็น รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  3. นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

 

ที่มา : http://www.energynewscenter.com/กระทรวงพลังงานตั้ง3รองอ/


TOP