จัด 2 หมื่นล้าน พลิกโฉม กทม. นำสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งหมด ไม่ใช้งบราชการ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กสทช. ทุ่ม 20,000 ล้าน เตรียมปรับกรุงเทพฯ ให้ดูสะอาดตา โดยการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รวม 2,450 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี เตรียมดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 4 จุด เดือนกรกฎาคมนี้

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมพัฒนาและกำหนดแนวทางการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 2,450 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 2 ปี โดยไม่กระทบผิวจราจร รวมมูลค่าโครงการกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

โดยตั้งเป้าว่า ภายในปี 2562 ต้องดำเนินโครงการให้ได้อย่างน้อย 600 กิโลเมตร และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จอย่างช้าสุด ไม่เกินเดือนมิถุนายน ปี 2564 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเดือนกรกฎาคมนี้ ในพื้นที่นำร่อง 4 จุด ได้แก่ บริเวณถนนวิทยุ ช่วงถนนพระรามที่ 1 – ถนนเพชรบุรี, ช่วงถนนพระรามที่ 1 – ถนนพระรามที่ 4, บริเวณถนนรัชดาภิเษก และบริเวณถนนราธิวาสราชนครินทร์

ทั้งนี้ ภายหลังโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ หากทางบริษัทเอกชนไม่ให้ความร่วมมือในการนำสายโทรคมนาคมลงดิน จะถือว่ามีความผิด

 

ที่มา :
• https://hilight.kapook.com/view/189646

• https://www.youtube.com/watch?v=ruSZIjftHzQ


TOP