เว็บไซต์ลาวแจ้งข่าวด่วน รับมือระดับน้ำโขงอีสานผันผวนหนัก เหตุเขื่อนไซยะทดลองปั่นไฟ

เว็บไซต์ข่าว Laoedaily ของลาว แจ้งข่าวด่วนเมื่อบ่ายวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ว่า ให้เฝ้าระวังระดับน้ำโขงจะผันผวนระหว่างวันที่ 15-29 กรกฎาคม 2562 นี้ เนื่องจากเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทดลองการปั่นกระแสฟ้า จะทำให้ระดับน้ำโขงสูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงแจ้งมายังพี่น้องชาวเมืองปากลาย เพื่อให้ส่วนการปกครองบ้านได้แจ้งต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อไป ตลอดถึงนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า พนักงาน ทหารตำรวจ นักเรียนนักศึกษาให้ระมัดระวังเช่น เรือแพ เครื่องจักร สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินและอื่นๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำโขงให้นำขึ้นไปไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมกันนั้นก็ขอให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อละเว้นไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดจากระดับน้ำที่จะสูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงทดลอง ปิด-เปิด ประตูระบายน้ำของเขื่อนไซยะบุรี

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้ระบุปริมาณการระบายและกักเก็บน้ำของเขื่อนไซยะบุรีว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการแจ้งเตือนดังกล่าว ทั้งนี้สถานการณ์แม่น้ำโขงในเขตประเทศไทยตั้งแต่อำเภอเชียงคาน ปากชม สังคม ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พบว่า ระดับน้ำแม่น้ำโขงแห้งขอดเป็นอย่างมาก เกาะแก่งโผล่พ้นน้ำ ต้นไคร้น้ำกำลังยืนต้นตายเนื่องจากถูกน้ำท่วมในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา ชาวบ้านริมโขงต่างพากันวิตกกังวลเรื่องระดับน้ำที่แห้งลง เนื่องจากหลายหมู่บ้านและอำเภอได้พึ่งพาแม่น้ำโขงเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหลัก อนึ่ง เขื่อนไซยะบุรีเป็นเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างแห่งแรก ตั้งอยู่ที่แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว กำลังผลิตติดตั้ง 1,275 MW มีกำหนดการส่งไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2562 นี้ เขื่อนดังกล่าวได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเนื่องจากไม่มีการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนในเขตประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม

 

ที่มา :
• https://laoedaily.com.la/55290/?fbclid=IwAR0mPK4KGNuK9x5cw4fbfjNSka6ohegZ4i8NhS8uE2WqpvovCSjpMQiQhgA
• http://transbordernews.in.th/home/?p=23280


TOP