พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กระทืบซ้ำอ้อย+ปาล์ม+มันฯ

อีกไม่กี่วัน พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ก.ย.นี้

ค%E


TOP