พัฒนาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 สำเร็จ ! ต้นทุนไม่ถึง 500 บาท รู้ผลเร็วเหมือนตรวจตั้งครรภ์

แถลงใหญ่ไทยประสบความสำเร็จ ! สถาบันวิทยสิริเมธี – ศิริราช – ปตท. จับมือในการพัฒนาชุดตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รู้ผลเร็วเหมือนตรวจหญิงตั้งครรภ์ ตุ้นทุนถูกไม่ถึง 500 บาท ใช้อุปกรณ์ในไทยทั้งหมด

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เวลา 16.00 น. วันที่ 17 มี.ค. 2563 จะแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาชุดตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ ดร. ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ณ ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับชุดตรวจ COVID-19 ทาง VISTEC โดยความสนับสนุนจาก ปตท. ร่วมมือกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคนิค CRISPR Diagnostic เพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค ซึ่งปัจจุบันต้องทำในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลา 4 – 6 ชั่วโมง ให้สามารถตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น และ ต้นทุนในการตรวจต่ำที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคนี้ของหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในประเทศไทย

ทั้งนี้ ผลการผลิตและทดสอบชุดตรวจวินิจฉัย COVID 19 ในห้องปฏิบัติการ โดยคณะนักวิจัยของ VISTEC ได้ผลดังนี้

1. ลอง VISTEC Test Kit Diagnostics เพื่อตรวจจับไวรัส COVID 19 ได้ผลดีมาก การตรวจวินิจฉัยรวดเร็วเหมือนการทดสอบหญิงตั้งครรภ์

2. วันอาทิตย์ที่ 15 มีการทดสอบ โดยการใช้เชื้อไวรัส COVID 19 ของจริง ที่ รพ.ศิริราช

3. ต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการจัดทำชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทุกอย่าง ในเมืองไทยประมาณ 15 US$ (ประมาณ 475 บาท)

กล่าวโดยสรุป

1. VISTEC สามารถใช้เทคโนโลยี่ขั้นสูง ผลิตชุดตรวจจับไวรัส COVID 19 ได้สำเร็จในเวลาอันสั้น เป็นคณะแรก ๆของโลก

2. ชุดตรวจวัดนี้ เมื่อผลิตเป็นจำนวนมาก จะช่วยให้ไทยรับมือกับการระบาดของไวรัสระยะที่ 3 ได้ดียิ่งขึ้น เพราะ มีราคาถูกมาก ใช้เวลาตรวจสั้น มีความไวสูง และ ผลิตได้เองภายในประเทศ

3. VISTEC/ปตท. พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานของรัฐนำไปผลิตเป็นชุดตรวจในปริมาณมากๆ

ที่มา https://www.isranews.org/article/isranews-news/86497-news-9.html


TOP