กทม.เปลี่ยนใจ! ให้นั่งกินในร้านได้แต่ห้ามดื่มสุรา เว้นระยะห่าง คุมจำนวนมิให้แออัด

วันที่ (1 ม.ค.63) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกประกาศเรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) รวม 25 สถานที่ ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 ได้แก่

1.สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

2.สวนน้ำ สวนสนุก

3.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

4.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด

5.สถานที่เล่นตู้เกม

6.ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต

7.สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่

8.สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

9.สนามมวย

10.โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

11.สนามม้า

12.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ

13.สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

14.สนามแข่งขันทุกประเภท

15.สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

16.สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

17.สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

18.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน

19.สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

20.สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

21.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

22.สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย

23.สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

24.สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

25.อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอน การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนสถานที่ดังต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยเคร่งครัด ได้แก่ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่รวมสถานบริการผับบาร์ ห้ามการบริโภคสุรา แต่ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด คัดกรองไข้ เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ กทม.ได้ประกาศว่า จะให้งดรับประทานในร้าน โดยให้ซื้อกลับเท่านั้น

ส่วนศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ สระน้ำเพื่อการกีฬา สวนสัตว์ เปิดให้บริการได้ตามมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/88560?fbclid=IwAR0XhjKNVEN5-7aYOxRLkEdEMQgbL0whe74Qi84X06mqzhwIx8_CmAUPU80


TOP