ผลการศึกษาเผย โควิด-19 กลายพันธ์ุ อาจเพิ่มค่าการระบาด ติดเชื้อง่ายขึ้นสูงถึง 0.7

วันนี้ (2 มกราคม) ผลการศึกษาล่าสุดพบว่า โควิด-19 กลายพันธ์ุ เพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อสูงขึ้นกว่าเชื้อโคโรนาไวรัสก่อนหน้านี้เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าแสดงความสามารถการแพร่เชื้อตามธรรมชาติ (ค่า R0: Reproduction Number หรือ R Zero) เพิ่มสูงขึ้นถึง 0.4-0.7 โดยเฉพาะเชื้อที่ตรวจพบในสหราชอาณาจักร

โดยค่า R0 เป็นค่าในทางระบาดวิทยาที่บ่งบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ 1 รายจะสามารถทำให้คนปกติติดเชื้อเพิ่มได้กี่คน หากค่า R0 อยู่ที่ 2 หรือ 3 หมายความว่า ผู้ติดเชื้อ 1 ราย จะสามารถทำให้คนปกติติดเชื้อเพิ่มได้ราว 2-3 รายและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทวีคูณ รัฐบาลและสาธารณสุขของแต่ละประเทศจึงพยายามควบคุมให้ค่า R0 น้อยกว่า 1 และเข้าใกล้ 0 ให้ได้มากที่สุด เพราะนั่นจะหมายถึงว่า โอกาสของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็จะน้อยลง และการแพร่ระบาดอาจยุติลงในท้ายที่สุด

จากการประเมินค่า R0 ล่าสุดของสหราชอาณาจักรพบว่า ค่า R0 อยู่ที่ 1.1-1.3 โดยจำเป็นต้องลดค่า R0 ให้ต่ำกว่า 1 โดยเร็ว อีกทั้งยังอาจจำเป็นต้องเพิ่มระดับมาตรการคุมเข้มทางสังคม เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ซึ่งสหราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 2.6 ล้านรายแล้ว

ยอดสะสมทั่วโลกอยู่ที่เกือบ 84 ล้านราย (83,957,701 ราย) รักษาหายกว่า 59.6 ล้านราย (59,634,932 ราย) หรือคิดเป็นราว 71% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด เสียชีวิตแล้ว 1,827,121 ราย อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ราว 2.2%

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ สหรัฐอเมริกา (20,128,359 ราย) ตามมาด้วยอินเดีย (10,286,709 ราย) บราซิล (7,700,578 ราย) รัสเซีย (3,153,960 ราย) และฝรั่งเศส (2,697,014 ราย) พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 185 จาก 193 ประเทศทั่วโลก

ที่มา

https://thestandard.co/coronavirus-020164/
https://www.bbc.com/news/health-55507012
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/


TOP