Talk ไฟแล่บ ep.1 จิ๋มถก! NGOs ทำเพื่อใคร?

Talk ไฟแล่บ ep.1 จิ๋มถก! NGOs ทำเพื่อใคร?

ขอเชิญร่วมโหวตในหัวข้อ 'สมควรหรือไม่? ที่ NGOs ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณชน ได้ที่ http://www.zanzaap.com/poll/ngos-poll/ 'เกลียดได้ ด่าได้ แต่อย่าถึงกับฆ่าเลยค่ะ' ขอต้อนร...


TOP