คลังเอาแน่ลงทะเบียนคนจน จ่อเปิดรอบใหม่ปลายมกราคมนี้

คลังเอาแน่ลงทะเบียนคนจน จ่อเปิดรอบใหม่ปลายมกราคมนี้

คลังจ่อเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนปลายเดือน ม.ค. 64 เล็งปรับเกณฑ์คุณสมบัติ ตีกรอบคิดรายได้เป็นครัวเรือน คาดคัดกรองผู้มีสิทธิเหลือไม่ถึง 14.6 ล้านคน ลั่นผู้ถือบัตรเดิมไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรอบใหม่ต้องนำบัต...


TOP