โปรดเกล้าฯ“สมเด็จวัดราชบพิธ”เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โปรดเกล้าฯ“สมเด็จวัดราชบพิธ”เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โปรดเกล้าฯ  “สมเด็จวัดราชบพิธ”  เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ภาพจาก http://everything.plus/rFY1MA44fuM.video) วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2560) ในการแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีที่ ตึกนาร...


TOP